👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp10 - Planering Gracias 8 kap 5-8

Skapad 2019-01-08 22:00 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Moderna språk - språkval
I kapitlen 5-8 i Gracias 8 kommer vi att fokusera på följande moment: - Handla mat, dryck, m.m. - Ord för sådant man äter, dricker eller läser. - Räkneord 1 - 10 000 - Tala om var man har ont. - Några kroppsdelar. - Fylla i personuppgifter på en blankett. - Använda verbet "estar" i presens. - Jämföra personer eller saker (adjektivets komparation). - Några geografiord. - Frågeord. - Använda verb med diftong i presens (empiezo, empiezas, etc.). - Några djur.

Innehåll

Klicka på länken nedan för att komma åt planeringen (dokumentet uppdateras kontinuerligt).

Planering VT2019

Uppgifter

  • Gracias 8 - Capítulo 5 - Min digitala anteckningsbok

  • Gracias 8 - Capítulo 6 - Min digitala anteckningsbok

  • Gracias 8 - Capítulo 7 - Min digitala anteckningsbok

  • Gracias 8 - Capítulo 8 - Min digitala anteckningsbok

  • Gracias 8 - Repetera adjektivets komparation

Matriser

M2
Sp09 - Bedömningsmatris Gracias 8 kap 5-8

JAG...

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C.
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A
SKRIVER...
(texter/dialoger, handla mat, berätta om var man har ont, vad jag ska göra denna vecka, hobbies, jämföra personer, beskriva en person/en stad/ett land, kunna ge sina åsikter om något)
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
TALAR...
(texter/dialoger, handla mat, berätta om var man har ont, vad jag ska göra denna vecka, hobbies, jämföra personer, beskriva en person/en stad/ett land, kunna ge sina åsikter om något)
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
SAMTALAR...
(frågeord, turistfraser, idiomatiska uttryck)
och uttrycker mig med lösryckta ord och kan inte interagera med andra.
och visar att jag delvis kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på någon fråga.
och visar att jag kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på några enstaka frågor/följdfrågor.
och visar att jag kan interagera med andra på ett mer detaljerat sätt genom att t.ex. ställa och svara på frågor/följdfrågor samt att aktivt delta i samtalet.
LÄSER...
men visar att jag inte förstår det jag hör/läser och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
HÖR...
men visar att jag inte förstår det jag hör/läser och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
HAR ETT...
(glosor, tal 1-10 000, ord för sådant man äter/dricker/läser, kroppsdelar, geografiord, frågeord, namn på djur)
väldigt begränsat ordförråd (jag kan väldigt få eller inga ord alls ur kap 5-8). (mindre än 30%)
delvis grundläggande ordförråd (jag kan några ord ur kapitlen 5-8). (30-50%)
grundläggande ordförråd (jag kan flera ord ur kapitlen 5-8). (50-70%)
grundläggande ordförråd (jag kan de flesta ord ur kapitlen 5-8). (70%-eller mer)
VISAR ATT...
(bestämd/obestämd artikel, singular/plural, verb: presens (AR-, ER-, IR-verb), ir a + infinitiv, tener que + infinitiv, doler, estar/ser, verb med diftong)
jag inte kan använda grammatiska strukturer ur kapitlen 5-8.
jag delvis kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 5-8.
jag kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 5-8 med viss säkerhet.
jag kan använda de flesta grammatiska strukturer ur kapitlen 5-8 med viss säkerhet.
VISAR ATT...
(Fakta om Chile: geografi, historia, traditioner, kända personer)
jag inte har några kunskaper om länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om några få länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om flera länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om de flesta länder där spanskan är det officiella språket.