👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Skapa åk6 vt19

Skapad 2019-01-08 22:09 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Musik

Innehåll

Arbetsgång

Man kan jobba skapande i musik på många olika sätt. Målsättningen är att du ska öva dig på flera olika för att du ska förstå att man med hjälp av musik kan uttrycka sig, få fram vad man tänker och känner.
Under åk 6 kommer du därför få jobba skapande vid två olika tillfällen:

 • Skriva ny text till en låt:
  Du kommer få lära dig en melodi med ett "textmönster" som du sedan ska följa. Du kommer
  behöva skriva minst två egna verser. Om du skriver fler kommer du få välja vilka två du är mest nöjd med.
  Det är viktigt att den passar till låtens melodi och att du följer mönstret med rim.
  Texten ska skrivas i ett Google -dokument under lektionen.
  Redovisningen kommer vara genom att några spelar piano, bas och trummor. Sången ska du sjunga
  tillsammans med 3-4 klasskamrater.

 • Jobba med iPaden genom att göra musik som passar till en bild:
  Du kommer få välja mellan ett antal bilder. Till det ska du sedan skapa passande musik. Du behöver
  ha en idé om en handling i "en film" eftersom musiken ska förändras och ha idéer om eller pröva dig fram till vilka instrument
  som passar bäst för att få fram rätt stämning.

  Vid genomgången kommer du få höra exempel på hur man kan göra och får också veta hur du ska jobba
  i Garageband. Din färdiga låt behöver var minst 16 takter lång och ska lämnas in i din Musikmapp i Driven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Skapande - åk6

Skapa - Text
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg PRÖVA hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en I HUVUDSAK fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg PRÖVA OCH OMPRÖVA hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som EFTER NÅGON BEARBETNING har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg PRÖVA OCH OMPRÖVA hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som HAR en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Skapa - Musik till bild
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg PRÖVA hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en I HUVUDSAK fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg PRÖVA OCH OMPRÖVA hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som EFTER NÅGON BEARBETNING har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg PRÖVA OCH OMPRÖVA hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som HAR en fungerande form och en karaktäristisk stil.