👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4-chord-song

Skapad 2019-01-08 22:21 i Väståkra F-9 Trelleborg
MELODISPEL Eleverna får lära sig att spela enkla melodier utifrån noter (keyboard) och tabulatur och att kombinera melodispel med ackord på keyboard (själv eller i grupp) ukulele och gitarr (i grupp). De får även träna att sjunga melodier till sitt eget komp.
Grundskola 5 – 6 Musik
Vi lär oss att spela kompet till en "4-chord-song" .

Innehåll

Praktiskt musicerande:

Vi lär oss att upprepat växla mellan 4 ackord (C - G - Am - F) på keyboard med höger hand med varierande rytmer.

Därefter lär vi oss att spela en basstämma till ackorden med vänster hand.

Vi kombinerar basstämman med ackord två och två och provar därefter på att spela basstämman och ackorden själv. 

Till kompet kommer därtill en melodi som jag spelar och/eller eleverna får sjunga.

Samtal och diskussioner:

Vi pratar om hur man i en 4-chord-song kan förändra karaktären på kompet genom att ändra på rytmen, ljudstyrkan och i vilket läge (ljusa toner, mörka toner) man spelar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6