👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller 8D vt19

Skapad 2019-01-08 22:37 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde ska du få träna din förmåga att läsa och skriva. Målet är att skriva en egen novell.

Innehåll

Du ska nu få träna din förmåga att läsa och skriva genom att arbeta med noveller. Du kommer få möjlighet att läsa och lära dig hur en novell är uppbyggd för att slutligen skriva en egen. Under skrivprocessen ska du även få arbeta vidare med att ge och få respons.

Tidsplan:

Vecka 2- 6
Läsa noveller - lära dig om novellers uppbyggnad och innehåll.
Skrivövningar -  t ex olika former av inledningar samt gestaltande beskrivningar

Vecka 8 -10
Planera din novell.
Skriva din novell,
Arbeta med respons vid tre tillfällen ("Idé", "Genre/innehåll" samt "Språkligt")

Din TEXT och din RESPONS ska skrivas i dokument i din svenskmapp på Google drive.

Den färdiga och bearbetade novellen ska lämnas in senast:
(ja, som vanligt kommer vi bestämma exakt datum tillsammans)

Bedömning

Enligt matrisen nedan. Observera att det är den mer omfattande bedömningsmatrisen, samma som användes
för sagan i åk 7! Det är alltså VIKTIGT att du under arbetsprocess och innan inlämning är noggrann med
att läsa igenom så att du inte glömmer något.

 

Material bl a med sidhänvisningar till bra sidor i läroboken Spegla Språket åk 8 kommer att finnas i Google Drive

 

Koppling till LGR-11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser

Sv SvA
Noveller

Koppling till uppgiften

E
C
A
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
Fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget

Innehåll

E
C
A
Utveckling av innehåll - genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

E
C
A
Uppbyggnad - Fokus
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativt komplex, exempelvis genom tillbakablickar eller parallellhandling
uppbyggnaden är komplex
Novellen är sammanhängande och begriplig.
Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar tex genom styckeíndelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

E
C
A
Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel

Respons

E
C
A
Ge respons
du ger enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Ta emot respons
du gör försök att bearbeta din text så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text relativt väl så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text väl, så att den blir tydlig och uttrycksfull utifrån given respons