👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering FRITIDS 3-5

Skapad 2019-01-08 23:04 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 SO (år 1-3)
Grundläggande planering av fritidsverksamheten i 3-5 LÄSÅRET 2018, där värdegrund står i fokus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Trygghet - respektera andra människors egenvärde.
 • Ansvar -  tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor.
 • Delaktighet - leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 
 • Språk och kommunikation- att använda ett vårdat språk och utveckla sociala färdigheter genom kommunikation på olika sätt.

Undervisning och arbetsformer

Trygghet
- Dagligt återkommande strukturerade aktiviteter.
- Stöd av pedagoger i samspel, relationer och konflikter för att lära sig olika strategier för bl.a konfliktlösning och att se en och samma sak ur olika perspektiv.

Ansvar
- Hänga upp sina ytterkläder, skor, hålla ordning på sin plats och sin låda.
- Tala om att man har kommit till fritids/ går hem.
- Fullfölja det man påbörjat och sedan städa efter sig.
- Ta ansvar genom att visa respekt för kompisar och personal, samt ta ansvar för sina egna handlingar.
- Göra sitt bästa och föregå med gott exempel.

- Leda kamrater i organiserade aktiviteter som lek och idrottsaktiviteter.

Delaktighet
- Vi uppmuntrar barnen att vara delaktiga i fritids aktiviteter, prova på.
- Vi erbjuder olika aktiviteter.
- Var och en avgör själva vad de vill göra under den fria fritidstiden.
- Dialog i samlingar kring önskemål, aktiviteter och inköp gällande fritids.

Språk och kommunikation

- Vi utgär från Dilemmasagor, film och dilemman i vardagen när vi övar färdigheter i att lyssna, uttrycka och reflektera.

Utvärderingen - vad och hur

Vad?
Att barnen kan samspela med andra människor och skapa sunda relationer.
Att barnen tar ansvar för sig själv och sina handlingar.
Att barnen säger ifrån och ber om hjälp om de upplever att någon blir kränkt/illa behandlad.
Att barnen visar varandra och sin omgivning empati.

Hur?
Genom observationer och reflektioner i olika sammanhang i vårt arbetslag. Även i samtal tillsammans med eleven och i unikum.

Genom att utvärdera denna planering vid terminens slut.

Genom att samarbeta med hemmet genom tamburkontakt, utvecklingssamtal och telefonsamtal vid behov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -