👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- år 7-9- New year's celebration

Skapad 2019-01-08 23:45 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
PP engelska ang hur nyår firas i olika länder där engelska används.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Happy new year! Gott nytt år på dig! jag hoppas att du är ordentligt utvilad efter lovet för nu ska vi under fyra veckor arbeta flitigt med att förbättra dina kunskaper i engelska. Att kunna förstå och göra sig förstådd i tal och skrift på olika språk ger en fantastiska möjligheter att få kontakt med andra människor vilket ökar dina chanser att lära dig nya saker, få fler nya kompisar och ökar också dina möjligheter att få jobb hos företag eller sälja dina framtida uppfinningar till dem. Engelska är också ett av de mest viktiga språken att kunna när du studerar vidare på universitet och dessutom är några av de bästa filmerna och låtar som gjorts lättare att förstå ju bättre du blir på engelska. Så nu sätter vi igång!

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

1.        Du ska få öva på att bättre förstå vad någon säger och skriver i olika texter på engelska.

2.      Du ska öva på att bli bättre på att tala och skriva engelska.

1.        Du ska få reflektera över (tänka på, fundera på) hur människor lever där man talar och skriver engelska. Det är alltså för att du lättare ska känna igen vad som är typiskt för det landet och kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika länder där människor använder engelska.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Arbetsområden som kan vara viktiga att ta upp för personer i din ålder just nu, i det här fallet tänker jag att nyårsfirande passar bra. 

Hur olika människor har olika möjligheter i livet, olika traditioner, hur vi människor är/beter oss när vi är tillsammans med andra människor, hur vi tolkar vad som är OK eller inte OK när det exempelvis gäller vad som får skrivas, målas eller sjungas beroende på vilket land man bor i/ har sina rötter i och vilka människor man är bland.

Engelska som talas och skrivs i medier, några exempel på vanliga medier idag är: internet, radio, TV, tidningar, böcker och film. Vi kommer dagligen i kontakt med dessa medier.

Talade och skrivna instruktioner och beskrivningar.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 

Du kommer att börja med att fylla i pyramiden om vad du redan kan, vad vi behöver ta reda på angående när, varför och hur nyår firas i Sverige. 

Du kommer att få arbeta med viktiga begrepp (ord) som är bra att kunna när man talar om firande av olika traditioner och i det här fallet just nyår. Du kommer alltså att få arbeta med en begreppslista och få öva genom att översätta begreppen, använda dem i meningar och kunna förklara dem såsom vi gjorde med frukt och grönsaker när vi lekte charader.

Vi kommer att se på filmklipp och läsa texter om hur man firar nyår på olika sätt runtom i världen.

Du ska få skriva en tankekarta när vi ser filmerna och läser texter. därefter kommer du att få sammanfatta det du förstått till en klasskamrat. 

Du kommer att få berätta om hur/varför du firar/inte firar nyår. Du kommer att få fördjupa dig i ett lands nyårsfirande och jämföra det med ditt eget i ett venndiagram och skriva och berätta muntligt om din jämförelse. 

I slutet av varje lektion kommer du att få fylla i pyramiden angående vad du lärt dig så både jag och du ser vad för nytta du har haft av lektionen så att vi kanske gör det lättare eller svårare vid nästa pass.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Självklart ska du för att lyckas så bra som möjligt följa vårt framgångsrecept!

Du kommer att få checklistor till de skrivuppgifter och höruppgifter vi ska göra så att du lättare kan se om det är något du har missat.

Du kommer att få venndiagram så att du kan fylla i dem med stödord när du fördjupar dig om ett lands nyårsfirande.

Du kommer att få öva på Socrative när det gäller de begrepp som är viktiga.

Du kommer att få feedback från dina klasskamrater på dina skrivuppgifter.

Du kan kolla upp ord i ordlistor i klassrummet och på dator eller Ipad.

Du ska alltid använda dig av C-3-B4-ME innan du ber frågar mig (eller Gökhan som alltid är med) om hjälp.

Du kan gå på läxhjälpen om du behöver mer stöd och du kan också få ännu mer stöd på lovskolan.

 

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Allt du gör på lektionerna som kan ge mig  belägg (bevis) för att du uppnår kunskapskraven för ett visst betyg kommer jag att ta med. 

Vi kommer att ha förhör varje tisdag på några av begreppen genom att vi har charader(såsom vi gjorde med frukterna och grönsakerna)

Vecka 4 ska din text om ditt egna nyår lämnas in och du ska presentera den muntligt.

Vecka 5 ska din text om ditt fördjupningsland lämnas in.

Vecka 6 ska du ha din muntliga presentation.

 

Matriser

En
Kunskapskrav för bedömning. Glöm INTE att du måste uppnå ALLA kunskapskrav för betygen E, C och A för att du ska få det betyget.

förklaring/exempel -Betyg E
Förklaring/exempel-Betyg C
Förklaring/exempel-Betyg A
Förmåga
Att förstå text och tal
Du förstår det viktigaste i lätta texter och i engelska som talas i ett lugnt tempo. Du kan visa det genom att exempelvis berätta att en text som du läst eller något du hört handlade om en person som var glad på stranden. Du förstår det viktigaste i en instruktion på engelska och visar det genom att du följer det viktigaste i instruktionen. Du visar att du vet hur du ska göra för att komma fram till det viktiga i en text eller när någon talar engelska genom att du exempelvis ställer ”follow up questions”. Du kan välja lätta texter och tal från exempelvis tidningar och Youtube och använda en del av det du läser och hör där i dina egna texter och tal.
Du förstår det viktigaste budskapet och innehållet i lätta texter och i engelska som talas i ett lugnt tempo. Du visar också att du förstår detaljer som är tydliga i det du läser och hör. Du kan visa det genom att exempelvis säga eller skriva att en text som du läst handlade om en person som blev glad på stranden och att solen sken väldigt starkt just den dagen. Du kan följa en instruktion på engelska och visar det genom att följa viktiga detaljer i instruktionen. Du visar att du vet hur du ska göra för att komma fram till det viktiga i en text eller när någon talar engelska genom att du exempelvis ställer ”follow up questions” som är viktiga för att få veta mer om ämnet. Du kan välja lätta texter och tal från exempelvis tidningar och Youtube och använda en hel del av det du läser och hör där i dina egna texter och tal.
Du förstår det mesta av innehållet i lätta texter och i engelska som talas i ett lugnt tempo. Du visar också att du förstår de flesta viktiga detaljer som är tydliga i det du läser och hör. Du kan visa det genom att exempelvis säga eller skriva att en text som du läst handlade om en person som blev glad på stranden och att solen sken väldigt starkt just den dagen. Detta orsakade att personen inte såg när den klev på Saras fot. Du kan följa en instruktion på engelska och visar det genom att följa i princip alla viktiga detaljer i instruktionen. Du visar att du vet hur du ska göra för att komma fram till det viktigaste i en text eller när någon talar engelska genom att du exempelvis ställer ”follow up questions” som är viktiga för att veta mer om ämnet och som hjälper den som berättar att försöka berätta mer. Du kan välja lätta texter och tal från exempelvis tidningar och Youtube. Du ska snabbt kunna komma fram till hur du ska använda en stor del av det du läser och hör in i dina egna texter och tal på ett sätt som passar ihop med mål och mottagare.
Förmåga
Att själv tala och skriva
Både när du skriver och talar på engelska kan man förstå vad du vill ha sagt. Du kan också komma på eller välja mellan hur du ska arbeta vidare med det du skriver och vill säga så att man ännu bättre förstår vad du vill ha sagt.
Både när du skriver och talar på engelska kan man förstå vad du vill ha sagt och det du skriver och säger hänger rätt bra ihop när det gäller innehåll och hur du stavar och använder grammatiken. Du kan också komma på eller välja mellan hur du ska arbeta vidare med det du skriver och vill säga så att man ännu bättre förstår vad du vill ha sagt och då ha i åtanke vad målet med det är och vem du riktar dig till och vad det är för situation du försöker framföra ditt budskap i.
Både när du skriver och talar på engelska kan man förstå vad du vill ha sagt och det du skriver och säger hänger rätt bra ihop när det gäller innehåll och hur du stavar och använder grammatiken. Du kan också snabbt och korrekt komma på eller välja mellan hur du ska arbeta vidare med det du skriver och vill säga så att man ännu bättre förstår vad du vill ha sagt och då ha i åtanke vad målet med det är och vem du riktar dig till och vad det är för situation du försöker framföra ditt budskap i. De val du gör för att förbättra det du vill ha sagt ger ett förbättrat resultat på ditt arbete.
Förmåga
Att tänka på hur människor lever där man talar och skriver engelska.
Du kan delta i diskussioner som handlar om olika händelser eller nyheter där man använder engelska och du kan jämföra det du får information om med saker du har varit med om eller redan vet. Det kan t.ex. handla om en fotbollsmatch som spelas i England och då kan du säga något om fotboll.
Du kan delta i diskussioner som handlar om olika händelser eller nyheter där man använder engelska och du kan jämföra det du får information om med saker du har varit med om eller redan vet. Det kan t.ex. handla om en fotbollsmatch som spelas i England och då kan du säga något om fotboll och vad du känner till om just den ligan.
Du kan delta i diskussioner som handlar om olika händelser eller nyheter där man använder engelska och du kan jämföra det du får information om med saker du har varit med om eller redan vet. Det kan t.ex. handla om en fotbollsmatch som spelas i England och då kan du säga något om fotbollsspelets regler eller en specifik spelare, vad du tycker om fotboll och varför du tycker just så.