Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2019-01-09 08:09 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde utforskar vi genren sagor. Vi tränar på att återberätta sagor, analyserar sagor och söker efter underliggande budskap samt testar oss på att skriva egna sagor. Vi kommer även att beröra myter.

Innehåll

       Detta ska du lära dig:

 • Hur en saga är uppbyggd.
 • Vad som kännetecknar genren. 
 • Känna till några sagor.
 • Tolka sagors budskap.
 • Att kunna skriva en egen saga. 
 • Få kännedom om vad myter är och hur myter används för olika syften.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att gå igenom olika typer av sagor t.ex. fabel, folksagor och konstsagor.
 • Vi går igenom hur en saga är uppbyggd och läser tillsammans några olika klassiska sagor.
 • Vi kommer även att använda oss av film för att upptäcka genrens mönster.

 

 

Skrivuppgift:

 

Du ska sen skriva en egen saga. Det finns tre olika sätt som du kan skriva din saga på; modern version, nytt perspektiv, egen saga. Information om de olika står nedanför. 

Tänk på att följande ”sagoingredienser” måste även vara med, bland annat...: hjälte, ett uppdrag , sagoväsen, magi i olika former, ett lyckligt slut.

 

 • Modern version- Du kan välja en gammal saga och skriva om den till en modern version.  Vilka skulle personerna vara? Skulle de följa samma mönster som tidigare där en prinsessa gifter sig med en prins? Vilken miljö skulle den äga rum i?

 

 • Nytt perspektiv- Du kan välja att berätta en gammal saga ur ett nytt perspektiv. Ta en saga och välja en karaktär som finns med och skriv ur dennas ögon och hur denna upplever historien.

 

 • Egen saga- Du kan även bygga upp berättelsen helt själv med hjälp av ingredienserna och upplägget som vi tittat på.

 

 

 

Uppgifter

 • Saga

 • Skönheten och odjuret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Sagor

Lektionstid

På väg
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Diskussion
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt praktiserar turtagning till viss del klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt praktiserar turtagning relativt väl klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument

Skriva en saga

På väg
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Som en saga
Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Texten fungerar relativt väl som en saga.
Texten fungerar väl som en saga.
Skrivregler
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs i huvudsak. Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav används vid behov i större delen av texten.
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs i huvudsak. Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav används vid behov i större delen av texten.
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs väl. Stora skiljetecken samt kommatecken används korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Det finns ibland otydlig styckesindelning. Det finns en tydlig inledning. Avslutningen är något otydlig.
Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesindelning och inledning. Det finns en avslutning,
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Fungerar för det mesta och är anpassat till textgenren
Fungerar relativt väl...
Fungerar väl...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: