👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Halmstad

Skapad 2019-01-09 08:47 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Fokus på det kulturella utbudet i Halmstad. Se och göra i vår hemkommun.
Gymnasiesärskola Människan Samhällskunskap Historia Svenska Service och bemötande
Vårterminen 2019 inleds med tema Halmstad.

Innehåll

Inom tema Halmstad ska vi undersöka vår hemkommun. 

Det kulturella utbudet ska gås igenom. Vi ska besöka konstutställningar och ta fram vilka turistattraktioner som är Halmstads största. 

-Garnisons och luftvärnsmuseum. Utställningarna "Världskrig och en bröllopsklänning" samt "Hotet från luften".

-Cykla i Halmstad, 33stop & 16km.

-Mjellby Konstmuseum, utställning Guerilla Girls.

-Historisk stadsvandring i Halmstad. 14stop.

-Vi utvärderar servicen och bemötandet vi har fått. 

-Genom olika källor tar vi fram olika attraktioner som vi kan besöka. 

-Vi lär oss om närmiljön och studerar hur det är att leva i Halmstad både förr och i nutid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors sociala och kulturella tillhörighet. Olika kulturer och sociala mönster och hur de påverkar människors vardag.
  Mnn  -
 • Kulturella och sociala miljöer, till exempel kyrkor, bostadsområden och föreningar.
  Mnn  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sal  -
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
  Sal  -
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
  Sal  -
 • Serviceinriktat förhållningssätt.
  Sec  -
 • Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Bemötande i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
  Svo  -
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Svo  -
 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -