👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 6 VT 2019

Skapad 2019-01-09 09:29 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Terminsplanering VT 2019 (Preliminärt program – ändringar kan förekomma) v.2 Badminton, mintennis och pingis v.3 Turnering Fys stationer v.4 Beep- Test Boxning v.5 Fys stationer Lekar v.6 Lekar Lekar v.7 Paintboll Spökboll/Dodgeboll v.8 Sportlov v.9 Teori Volleyboll v.10 Volleyboll Volleyboll v.11 Volleyboll Fotboll v.12 3 bollsporter Valfritt v.13 Prov Gymnastik v.14 Gymnastik Gymnastik v.15 Gymnastik Redovisning v.16 Påsklov Utomhusperioden Börjar v.17 Ultimate frisbee Lacrosse v.18 Orientering Brännboll v.19 Beachhandboll Beachhandboll v.20 Beachhandboll Beachhandboll v.21 Amerikansk fotboll Amerikansk fotboll v.22 Beep- Test Valfritt v.23 Baseboll/Softboll Baseboll/Softboll

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kursplanens centrala innehåll

Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. 

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. 

Olika lekar, spel och idrotter utomhus

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur-och utevistelser

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Undervisningens innehåll

Elevens mål

 

 • Att förstå kartans uppbyggnad, karttecken, färger och skala
 • Att kunna passa kartan med hjälp av väderstreck och terräng
 • Att du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra i lekar och olika spel
 • Att kunna delta i olika lekar och spel inomhus
 • Att du förstår ord och begrepp som koordination, styrka, rörlighet, mental förmåga, puls och andning och kan uttrycka detta i samtal
 • Att du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra i lekar och olika spel
 • Att du förstår uppvärmningens betydelse utifrån prestation och skaderisker

 

 

Vad?

Innehåll

Bollsporter, orientering, teori, gymnastik, livräddning 

 

Hur?

Vi kommer att ha olika lekar, idrotter och spel inomhus och utomhus. Vi kommer även att ha teoretiskapass,

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kvaliteter och förmågor som bedöms

 

 • På vilket sätt du deltar i lekar, spel, dans och rörelse till musik med sammansatta motoriska grundformer
 • På vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt olika aktiviteter och med enkla ord förklara hur detta kan påverka din hälsa och kropp samt förstå ord och begrepp som koordination, styrka, rörlighet, mental förmåga, puls och andning
 • På vilket sätt du kan beskriva hur du kan göra för att inte skada dig själv eller andra vid lekar, spel och redskapsövningar
 • Att du deltar i olika utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget
 • Att du genomfört olika träningsformer utomhus och kan värdera kroppsliga och mentala effekter
 • På vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt olika aktiviteter och med enkla ord förklara hur detta kan påverka din hälsa och kropp
 • Hur du genomför längre bana med individuell start, fri orientering
 • Att du visar på förståelse för kartans uppbyggnad och orienteringens grunder

  

 

 

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.