👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring med detalj

Skapad 2019-01-09 10:01 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Du ska framställa en förvaring och med någon detalj utifrån en egen ide

Innehåll

Planering år 6 vt 2019

 

Syfte med undervisningen

·         Du ska framställa någon typ av förvaring med detalj utifrån egen ide.

·         Du ska utveckla din skicklighet där tanke, fantasi, sinnesupplevelse och handling samverkar.

·         Du ska beskriva, analysera och värdera ditt arbete utifrån din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika ord.

 

De här förmågorna kommer du att utveckla i ditt arbete

·         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

·         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet och utifrån kvalite och miljöaspekt

·         Analysera och värdera arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

·         Tolka det estetiska och kulturella uttrycket.

 

Mål och Innehåll

·         Planera en egen ide

·         Tillvägagångssätt i formgivning och framställning

·         Ditt egna uttryck i valet av tyg och material och i detaljen

·         Dokumentera och värdera ditt arbete digitalt

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

·         Efter egen ide planera ett arbete med högre svårighetsgrad än tidigare

·         Göra en egen ide och presentera den

·         Beskriva, analysera, reflektera och värdera ditt arbete på Id pad med ord och foton

·         Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·         Du bedöms efter hela arbetsprocessen från ide, genomförande, ditt reflekterande och utvärdering av din produkt

 

Uppgifter

  • Förvaring med detalj

Matriser

Sl
Textilslöjd åk 6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett **välutvecklat och väl genomarbetat** sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **väl** fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och **sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.