Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter åk 4

Skapad 2019-01-09 10:08 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska som andraspråk
Du ska lära dig att följa, skriva och ge muntliga instruktioner.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

 • Utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 • Utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 • Utvecklar förmågan att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.

 

Centralt innehåll i SVA/FYSIK

 • Strategier för att skriva olika typer av texter.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Instruerande texter med innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrep
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav i SVA/FYSIK

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Dessa förmågor ska du öva på:

Förmågan att läsa och analysera text
- veta att ord, bild och ljud samspelar
- mottagaranpassa; att tänka på att språket varierar i olika sociala sammanhang
 

Förmågan att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

Instruktion, Verbens böjningsformer till exempel Imperativ, tillverka, arbetsgång. Material, rubrik, lista.

 

Detta ska du kunna:

·       Du ska kunna följa enkla och tydliga instruktioner.

·       Du ska kunna skriva enkla och tydliga instruktioner.

·       Du ska kunna ge enkla och tydliga instruktioner. 

 

Matriser

Fy SvA
Instruerande texter åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
 • Fy  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Texten fungerar inte som en instruktion.
Texten fungerar som en instruktion.
Texten fungerar väl som en instruktion.
Begripligt innehåll
De viktigaste stegen i arbetsgången beskrivs inte.
De viktigaste stegen i arbetsgången beskrivs.
De viktigaste stegen i arbetsgången beskrivs väl.
Struktur
Arbetsgången går inte att följa.
Arbetsgången går att följa.
Arbetsgången går att följa väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: