👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter åk 4

Skapad 2019-01-09 10:08 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska som andraspråk
Du ska lära dig att följa, skriva och ge muntliga instruktioner.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

 • Utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 • Utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 • Utvecklar förmågan att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.

 

Centralt innehåll i SVA/FYSIK

 • Strategier för att skriva olika typer av texter.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Instruerande texter med innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrep
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav i SVA/FYSIK

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Dessa förmågor ska du öva på:

Förmågan att läsa och analysera text
- veta att ord, bild och ljud samspelar
- mottagaranpassa; att tänka på att språket varierar i olika sociala sammanhang
 

Förmågan att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

Instruktion, Verbens böjningsformer till exempel Imperativ, tillverka, arbetsgång. Material, rubrik, lista.

 

Detta ska du kunna:

·       Du ska kunna följa enkla och tydliga instruktioner.

·       Du ska kunna skriva enkla och tydliga instruktioner.

·       Du ska kunna ge enkla och tydliga instruktioner. 

 

Matriser

Fy SvA
Instruerande texter åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • Fy  4-6
Texten fungerar inte som en instruktion.
Texten fungerar som en instruktion.
Texten fungerar väl som en instruktion.
Begripligt innehåll
De viktigaste stegen i arbetsgången beskrivs inte.
De viktigaste stegen i arbetsgången beskrivs.
De viktigaste stegen i arbetsgången beskrivs väl.
Struktur
Arbetsgången går inte att följa.
Arbetsgången går att följa.
Arbetsgången går att följa väl.