👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans tecken

Skapad 2019-01-09 10:25 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola F – 3 Kommunikation
För att stimulera elevernas språk och kommunikation "språkbadar vi" och jobbar med många olika alternativa sätt som talat språk, tecken som stöd, bilder. Studier har visat att ”barn som lär sig att använda tecken också börjar använda ord tidigt” (Westerlund, 2009, s. 71). Tisell (2009) illustrerar detta med: ”Tecken gör att barnet lär sig fler ord snabbare och att orden och kunskapen om språket ’sitter kvar’ bättre.” (s. 8). Genom att kontinuerligt använda sig av tecken som stöd kan pedagoger skapa en helhet i lärandet. Tisell (2009) skriver vidare att ”på senare tid har det även blivit vanligt att tecken används till mycket små barn med normal språkutveckling som ett extra stöd för snabbare talutveckling.”(s. 9).

Innehåll

Under höstterminen bygger vi upp ett ordförråd och eleverna får lära sig mycket substantiv. Under vårterminen lägger vi till adjektiv (beskrivande ord), pronomen samt även frågeord. Detta för att eleverna lättare skall kunna bilda meningar.

Arbetsgång: 

Varje vecka presenteras två - tre nya tecken för eleverna. 

Gemensam genomgång under samlingen.

Eleverna klistrar in veckans tecken och bild i ”Teckenboken”.

Repetera under veckan.

Läxa.

 

Eleverna skall lära sig att avläsa tecknet samt själv göra tecknet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3