Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionen runt om i världen

Skapad 2019-01-09 10:36 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad kan tro betyda för olika människor runt om i världen? Vad kan religioner och andra livsåskådningar betyda för människors identitet och livsstil? Detta ska vi lära oss om i temat "Religioner runt om i världen".

Innehåll

Arbetsätt:

Vi kommer bland annat att:

 

Arbeta med läromedlet "Upptäck Religion".

Titta på filmer både individuellt och i grupp med efterföljande uppgifter.

Arbeta med kooperativt lärande med hemgrupper och olika strukturer.

Ni kommer i Era hemgrupper att få bygga upp en hemsida med hjälp av Google Sites. 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma Era kunskaper utifrån :

 

Det engagemang och den delaktighet Ni har i diskussioner som förs på lektionerna.

De uppgifter som görs inom arbetsområdet som t.ex svara på frågor till filmer, arbetsblad, arbetet i hemgruppen med Er hemsida m.m.

Det avslutande prov som ska genomföras när vi är färdiga med arbetsområdet. Provet är den 28/2-2019.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att arbeta med "Religionen runt om i världen" fram till v.9.

.

Begreppslista:


 Några av begreppen som vi kommer att beröra under arbetsområdets gång är:

 

Livsåskådning

Religion

Tro

Troende

Kristendom

Judendom

Islam

Buddism

Hinduism

Naturreligion

Levnadsregler

Ritualer

Livsfrågor

Urkund

Skrifter

Tolkning

Inriktning

Riter

Monoteism

Polyteism

Centrala tankegångar

Trosbekännelse

Religiös

Gudomlig makt

Gudsbild

 

Matriser

Sh
Religionen runt om i världen

Världsreligionerna religion

E
C
A
Centralt innehåll
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligioner, islam, judendomen, hinduism och buddism.
E Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer eller regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
C Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer eller regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
A Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer eller regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Centralt innehåll
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i världsreligionerna, t.ex. som de uttrycks i religiösa berättelser i bibeln och andra urkunder.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Centralt, innehåll
E Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
C Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
A Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Centralt innehåll
Hur olika livsfrågor t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och identitet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: