👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skutan - mattte. Egenbedömning 1

Skapad 2019-01-09 10:37 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 – 9 Matematik
Det här är en kort planering. Du ska göra en egenbedömning av vad du kan inom området Tal 1.

Uppgifter

  • Gör en egen bedömning av vad du kan och inte kan inom arbetsområdet Tal 1

Matriser

Ma
Tal 1 VT 2019 - egenbedömning

Begrepp

1
2
3
4
5
6
Kan välja rätt beskrivning av siffror och tal.
Kan begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division.
Kan begreppen term, summa, differens, skillnad, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot och bråkstreck.
Kan begreppen uttryck, utsaga, öppen utsaga, falsk utsaga, sann utsaga.
Kan begreppen uttryck, utsaga, öppen utsaga, falsk utsaga, sann utsaga.
Kan begreppet talsortsövergång.
Kan begreppen mängd och delmängd
Kan begreppet inversa räknesätt.
Kan begreppen abstrakt och konkret.
Kan begreppet talsystem.
Kan begreppen naturliga tal, heltal, negativa tal, rationella tal.

Ny rubrik

Metoder
1
2
3
4
5
6
Kan storleksordna heltal.
Kan storleksordna decimaltal
Kan använda symbolerna > och <
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 99 999
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Kan dela upp föremål och skriva om det som addition och subtraktion, samt visa detta med bilder, eller beskriva färdiga bilder.
Kan skriva om uppdelade tal som addition och subtraktion utan stöd av bilder eller material
Har automatiserat lilla- additions- och subtraktionstabellen
Har automatiserat stora additions- och subtraktionstabellen.
Kan beskriva högar med lika antal föremål som addition och multiplikation samt som division
Kan dela upp föremål i grupper med lika antal, och skriva om det som multiplikation och division
Kan räkna multiplikation och division inom talområdet 0 - 25.
Kan räkna multiplikation och division inom talområdet 0 - 100.
Kan skriva om upprepad attition som multiplikation och tvärt om.
Kan skriva beräkningar med ett mellanled med korrekt användning av likhetstecken.
Kan skriva beräkningar med flera mellanled med korrekt använgnind av likhetstecken.
Vet vilka siffror som är udda respektive jämna.
Kan skilja på udda och jämna flersiffriga tal.
Förstår och kan tillämpa kommutativa lagen för addition (a + b = b + a)
Förstår och kan tillämpa associativa lagen för addition ((a + b) + c = (a + (b + c))
Förstår och kan tillämpa kommutativa lagen för multiplikation (a ∙ b = b ∙ a)
Förstår och kan tillämpa associativa lagen för multiplikation ((a ∙ b) ∙ c = a ∙ (b ∙ c))
Kan skriva om föremål uppdelade i grupper med lika antal, som delningsdivision och innehållsdivision
Kan beskriva bilder uppdelade i tal med högar med lika antal, skriva om dem som delningsdivision och innehållsdivision, och rita bilder till givna uttryck
.
Kan avgöra om en given händelse leder till en innehållsdivision eller en delningsdivision
Kan kontrollera addition med subtraktion och tvärt om
Kan kontrollera multiplikation med division och tvärt om
Kan lösa öppna utsagor med addition och subtraktion
Kan lösa öppna utsagor med multiplikation och division
Kan ange ordningstalen inom talområdet 1 - 100
Kan ange varje siffras värde i sexsiffriga tal och ange platsvärdet upp till hundratusentalspositionen
Kan skriva sexsiffriga tal i utvecklad form
Kan skriva sexsiffriga tal i utvecklad form där varje term är en produkt av en entalssiffra och ett platsvärde.
Kan någon strategi för addition av flera ental än två, t.ex. leta tiokompisar
Kan utnyttja tiokompisar vid addition med tiotalsövergång, även vid öppna utsagor
Kan utnyttja tiokompisar vid subtraktion med tiotalsövergång, även vid öppna utsagor
Kan teckna uttryck för att beskriva olika räknehändelser och bilder, samt för att lösa problem när det gäller addition och subtraktion, samt rita bilder som illustrerar uttryck.
Kan teckna uttryck för att beskriva olika räknehändelser och bilder, samt för att lösa problem när det gäller multiplikation och division, samt rita bilder som illustrerar uttryck.
Kan räkna med negativa tal i samband med temperaturförändring och tillgång till bild av termometer
Kan räkna med negativa tal i samband med temperaturförändring, utan tillgång till bild av termometer