👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2019-01-09 10:39 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska
Tänk dig att Snövit hade levt idag, i New york? Eller börjat på frösakullskolan? Hur hade det gått till?

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att:

* Se film med olika sagor

* Lyssna på och läsa sagor

* Samtala och diskutera kring sagor och hur adjektiv kan ge sagan en skjuts

* Skriva en saga gemensamt i klassen

* Skriva en egen saga där du tänker på den specifika uppbyggnaden av en saga, typiska kännetecken för en saga samt utgår från en känd saga som du skriver om ur en annan synvinkel (se ingressen)

* Genomföra kamratbedömningar av varandras texter och därefter revidera sin egen saga till det bättre.

 

Målet med undervisningen är:

* Att du ska få en djupare förståelse för vad en saga är och vad som kännetecknar en saga

* Att du ska utveckla ditt skriftspråk genom att det i dina berättande texter finns tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning

* Att du ska kunna skriva en egen saga

* Att du ska kunna gå tillbaka i din egen text och göra ändringar och förtydliganden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3