👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurriket åk 7

Skapad 2019-01-09 10:49 i Rävlanda skola Härryda
Hur vi arbetar med artkunskap och egenskaper om djurriket.
Grundskola 7 Biologi
Varför andas vissa djur med lungor och vissa med gälar?

Varför simmar vissa djur medan andra flyger eller går?

Hur kan jag känna igen de vanligaste fåglarna?

Detta är saker vi ska titta närmare på i detta avsnitt.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Du ska kunna använda dig av begrepp, modeller och teorier inom området. Du ska också kunna arbeta på ett naturvetenskapligt sätt. Då behöver du kunskaper om:

 • Hur olika djur är uppbyggda.
 • Hur djur delas in i grupper beroende på egenskaper.
 • Hur djuren lever runt omkring oss och vad det innebär för dem och för oss.
 • Hur man gör ett preparat och mikroskoperar.

 

Varför ska vi göra det?

Du ska genom undervisningen i ämnet biologi ges förutsättningar att:

 • Bli mer förtrogen (säker på) begrepp, modeller och teorier gällande området samt att utveckla din förmåga att använda dessa när man beskriver och förklarar samband mellan olika djurgrupper.
 • Kunna använda dina kunskaper inom området för att genomföra systematiska undersökningar (arbeta steg för steg).

Hur ska vi göra?

Ni kommer att:

 • Arbeta i grupper med en djurgrupp som ni redovisar för klassen.
 • skriva ett faktablad inför provet, samt provfrågor inom ert område.
 • Titta på film
 • mikroskopera.

Bedömning

Din kunskap kommer att bedömmas utifrån:

 • Hur du väl du använder dig av biologins begrepp, modeller och teorier
 • Hur du genomför de praktiska momenten
 • Hur du redovisar.
 • Ditt faktablad
 • Ett skriftligt prov

Uppgifter

 • Prov djurriket

 • Prov djurriket

 • Ordlista med begreppen

 • Ordlista med begreppen

Matriser

Bi
Matris till djurriket

E
C
A
Kunskaper
Kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att visa på kunskaper om t ex hur djuren utvecklats från encelliga till flercelliga organismer, några skillnader mellan djurgrupper
Eleven har grundläggande kunskaper om hur biologins systematik (indelning av djur i grupper) är uppbyggt och andra biologiska sammanhang. Eleven visar och förklarar detta med hjälp av begrepp och teorier.
Eleven har goda kunskaper om och hur biologins systematik (indelning av djur i grupper) är uppbyggt andra biologiska sammanhang. Eleven visar och förklarar detta med hjälp av god användning av begrepp och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur biologins systematik (indelning av djur i grupper) är uppbyggt och andra biologiska sammanhang. Eleven visar, förklarar och generaliserar detta med hjälp av god användning av begrepp och teorier.
Fältstudier
Kunna följa laborations- handledningar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
Kunna använda laborations – utrustning på rätt och säkert sätt, t.ex. mikroskopet.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och lämpligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, lämpligt och effektivt sätt.
Söka information
 • Bi  E 9
 • Bi  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  C 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.