👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, kristendom och islam

Skapad 2019-01-09 10:55 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer under kommande veckor arbeta med de Abrahamitiska religionerna och fördjupa oss inom judendom, kristendom och islam. Vi kommer att undersöka likheter och skillnader mellan judendomen, kristendom och islam.

Innehåll

Syfte och undervisning.

Du kommer under de kommande veckorna utöka dina kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kommer arbeta med att se likheter och skillnader mellan religionerna.

Undervisning: genomgångar, filmer, diskussioner, eget arbete.

Bedömning: lektioner, prov och skriftlig inlämningsuppgift.

 

Den skriftliga inlämningsuppgiften:

Uppgiften går ut på att beskriva och jämföra kristendom, islam och judendom.

Du ska utgå ifrån följande kriterier:

 • grundare
 • helig skrift
 • heliga platser
 • tro
 • riter
 • vem är jude? kristen? muslim?
 • profeter och synen på Jesus
 • levnadsregler

Besvara frågan; Är skillnaderna större än likheterna mellan de tre syskonreligionerna, eller är det tvärtom?  Vilka likheter och skillnader finns det? Ge exempel som visar att de här tre religionerna är släkt med varandra, vilka samband ser du? Vilka skillnader upptäcker du?  Reflektera och dra slutsatser!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9