👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2019-01-09 11:03 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer under tre veckor gå igenom och repetera olika texttyper samt vad som kännetecknar just dessa.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi gå igenom följande texttyper:

 • Insändare
 • Krönika
 • Tidningsartikel
 • Instruerande text
 • Faktatext
 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Texttyper

Skriva olika texttyper
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Eleven kan på ett enkelt sätt urskilja typiska drag ur olika slags texter.
Eleven kan på ett relativt säkert sätt urskilja typiska drag ur olika slags texter.
Eleven kan med god säkerhet urskilja typiska drag ur olika slags texter.
Känna igen texttyper
Berättande texters budskap, språkliga drag och deras typiska uppbyggnad.
I texter kan eleven urskilja grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texter kan eleven urskilja grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texter kan eleven urskilja grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Informerande texttyper
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texters uppbyggnad samt struktur.
Eleven kan skriva olika informerande texttyper med enkel uppbyggnad och struktur.
Eleven kan skriva olika informerande texttyper med relativt god uppbyggnad och struktur.
Eleven kan skriva olika informerande texttyper med utvecklad uppbyggnad och struktur.
Informerande texttyper
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texters uppbyggnad samt struktur.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.