👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro, hopp och Kärlek (Hinduism, Buddhism och andra livsåskådningar).

Skapad 2019-01-09 11:05 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under vecka 3-9 kommer vi att fördjupa oss i världsreligionerna Hinduism och Buddhism, samt avsluta med ett fördjupningsområde kring andra typer av livsåskådningar. Detta fördjupningsarbete kommer vi arbeta med i både So och Svenska.

Innehåll

Syfte:

Du ska få fördjupade kunskaper kring världsreligionerna hinduism och buddhism, men även i andra typer av livsåskådningar. Träna på att resonera utifrån moraliska och etiska frågor och ställningstaganden. 

Parallellt kommer vi att arbeta tillsammans med svenska, och skriva olika texttyper med en fördjupning i andra typer av livsåskådning. Denna uppgift kommer att bedömas både i So och Svenska.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, enskilda skriftliga uppgifter och prov. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter. 

 

Tidsplanering (preliminär):

V.3 Hinduism

V.4 Buddhism

V.5 Prov- Hinduism och Buddhism, uppstart fördjupningsarbete. 

V.6 Genomgång andra trosuppfattningar och uppstart fördjupningsarbete. 

V.7 Fördjupningsarbete

V9. Inlämning fördjupningsarbete (fredag)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9