👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 kap. 5-7 Amigos cuatro VT-19

Skapad 2019-01-09 11:13 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Kursinnehåll och metod för moderna språk (ty, fr, sp) inom ramen för språkval 6-9 i enlighet med lgr 2011.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Duscha, tvätta sig, borsta tänderna. Detta är säkert några saker som du gör på morgonen när du vaknat. Vad tycker du om att göra på fritiden? Vad tycker dina vänner om att göra på sin lediga tid? Vad gör du inte? Ja, det är också ett område vi ska fördjupa oss i. Nu kör vi! :-)

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med valda delar av innehållet i kapitel  5, 6, 7 i Amigos Cuatro. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig följande:
 • Reflexiva verb t.ex. Peinarse = Kamma sig (kap.5)
 • Använda dessa i olika tidsformer (presens, perfekt, futurum)
 • Situation: Morgonrutiner (kap. 5)
 • Repetera motsatsord och Possessiva pronomen (kap. 6 s 52, s. 56 övn. B.)
 • Tidsformen Gerundium + verbet Estar (kap.7) samt nya verb
 • Situation: fritidsintressen
Vi kommer givetvis även arbeta med annat arbetsmaterial samt repetera tidigare kunskaper.

Prov: Vecka....

Syften med ämnet

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • att kunna tala och skriva på språket,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, t ex kroppsspråk och ställa frågor.
 • förstå hur man lever i länder där språket talas.

Undervisningens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, som t.ex. familj, vänner och skolan.

 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser, som t.ex. fritidssysslor, kafébesök, kända personer och grundläggande geografi.

 • Åsikter och känslor, som t.ex. att tala om kärlek och vänskap samt att uttrycka åsikter.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används, som t.ex. typisk mat, musik, film, historia och traditioner.

Metoder

 • Vi lyssnar på talat språk från oilka medier.
 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.
 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

Bedömning

Vid skriftlig och muntlig framställning (produktion) bedöms förmågan att
 • uttrycka sig begripligt och sammanhängande
 • använda ett varierat ordförråd
 • använda språkliga strategier 
 • anpassa texten till syfte, mottagare och situation.
Vid läsning och lyssning (reception) bedöms förmågan att
 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad, baserade på aktuellt och känt innehåll
 • sammanfatta och redogöra för texters innehåll, både skriftligt och muntligt
 • använda strategier t.ex. förkunskaper och nyckelord
 • förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.
Vid samtal (interaktion) bedöms förmågan att
 • formulera sig begripligt, med sammanhang och ett varierande ordförråd
 • föra fram en åsikt på ett begripligt sätt och att de språkfel som görs ej påverkar förståelsen
 • när det uppstår problem i kommunikationen välja en strategi som leder samtalet vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav i Spanska för slutet av årskurs 9

E
C
A
Lyssna och förstå
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa och förstå
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala och samtala
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.