👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medelhavsvärldens antika kulturer

Skapad 2019-01-09 11:33 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi arbetar med sidorna 16-27 i Historia Utkik. Muntlig redovisningsform

Innehåll

Medelhavsvärldens antika kulturer på tre lektioner

1.    Välj en plats eller ett folkslag som intresserar dig

2.    Linda delar in grupperna

3.    Läs in er på sidorna i boken (flera gånger)

4.    Planera ett upplägg på en 3-4 minuters redovisning om din text. (Ca en sida i boken per person)

5.     Förbered er väl med Talkort/keynote/Frågor eller kanske drama. Viktigt att visa kartor!

6.    Träna många gånger. Redovisa tillsammans i gruppen ca 3-4 minuter per person.

7.    Tips: Tänk att du ska försöka vara en jättebra lärare! =)

 

Egypten: s. 16-18 tre stycken:

 

Fenicierna s. 19, Enskilt (kan redovisas ihop med Judarna)

 

Judarna s. 20, enskilt (kan redovisas Ihop med Fenicierna)

 

Mesopotamien 21-23,  Tre stycken

 

Perserriket 24-25, Två stycken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9