👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - stormaktstiden

Skapad 2019-01-09 11:44 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder?

I det här arbetet kommer du få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1718. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folket levde.

Innehåll

Syfte och övergripande mål

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • en spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades som lever kvar fortfarande
 • intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII
 • varför så många människor flyttade till Sverige under denna period
 • vilka olika länder som var svenska under den här perioden
 • hur kvinnor, män och barn levde under denna period
 • viktiga krig som utspelades under denna period och konsekvenserna
 • Sveriges gränser under den här tiden
 • häxprocesserna i Sverige

Så här ska vi arbeta

Du ska lyssna på föreläsningarna och delta i diskusioner. Du ska se på filmer och läsa texter. Du ska sammanfatta lektioner, texter och filmer, dessutom ska du få presentera din kunskaper genom att utföra arbeten av olika slag. 

Bedömning

Du ska kunna redogöra för viktiga händelser under Stormaktstiden samt några regenter, som styrde Sverige  och vad de åstadkom.

Du ska kunna beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde på 1600-talet jämfört med idag.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Du ska kunna redogöra för hur influenser gällande språk, kultur, migration påverkat oss.

Jag bedömer även din förmåga att:

 • söka, samla och dokumentera fakta/information
 • reflektera över inhämtad faktakunskap
 • aktivt delta i diskussioner och att vara engagerad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia 4-6

F
Arbetet påbörjat
E
C
A
Tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Människors levnadsvillkor
•Kommunikativ förmåga •Begreppslig förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka och tolka
•Analysförmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera och tolka
•Metakognitiv förmåga
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Informationshantering
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Granska, tolka och reflektera
•Analysförmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Analysera och använda begrepp
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information •
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.