👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i svenska- Skrivförmåga vt- 2019

Skapad 2019-01-09 12:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska
Under vt-2019 kommer vi att arbeta med den skriftliga förmågan.

Mål:

-att kunna skriva en novell

-att kunna skriva så korrekt och varierat som möjligt

-att kunna bedöma och förbättra egna och andras texter

Arbetssätt:

-vi kommer att läsa olika noveller

- vi kommer att skriva en egen novell

- vi kommer att arbeta med skrivregler och hur man utvecklar sin text

- vi kommer att bedöma och bearbeta egna och andras texter

Examination och bedömning:

Kontinuerligt under arbetsområdet med muntliga samtal, diskussioner och egen skriftlig produktion.

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska skriva

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Jag kan skriva en novell med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva en novell med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva en novell med mycket tydligt innehåll och mycket väl fungerande struktur samt mycket god språklig variation.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Min novell innehåller en liknelse eller metafor.
Min novell innehåller mer än en liknelse eller metafor.
Min novell innehåller flera liknelser eller metaforer.