👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4a Vt 2019 - Geometri

Skapad 2019-01-09 12:18 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområdet får du lära dig att mäta och rita sträckor, lära dig vad olika former kallas. Du får prova att växla mellan enheter, rita olika geometriska figurer och räkna ut omkrets.

Innehåll

Du kopplar nu förmågor och kunskapskrav längst ner. 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • hur man mäter och ritar sträckor
 • hur man uppskattar och mäter längd
 • hur man växlar mellan olika längdenheter
 • egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • hur man ritar rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
 • hur man räknar ut figurers omkrets

Viktiga fakta och begrepp

 • sträcka
 • meter
 • decimeter
 • centimeter
 • milimeter
 • kvadrat
 • rektangel
 • triangel
 • cirkel
 • sida
 • hörn
 • kant
 • längd
 • bredd
 • omkrets

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Bingel
 • Par- eller grupparbete
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnos  
 • Bedömning V.4

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom ditt arbete på lektionerna
 • Resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4a Vt 2019 - Geometri

Rubrik 1

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Du kan mäta och rita sträckor
Du kan uppskatta och mäta längd
Du känner till egenskaper och namnet på några geometriska objekt.
Du kan växla mellan olika längdenheter, ex 358cm = 3m 5 dm och 8 cm.
Du kan rita 1. rektanglar 2. kvadrater 3. trianglar med givna mått.
Du kan räkna ut figurers omkrets.