👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 7: Parafras av "Skriet" samt "Rutförstorning"

Skapad 2019-01-09 12:20 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Bild
Under vårterminen i bild kommer du få arbeta med olika tekniker och uppgifter. I denna LPP finns två stora uppgifter presenterade. Vi börjar med att göra en parafras av den kända målningen "Skriet" av Edvard Munch. Sedan arbetar vi med en rutförstorning. Visst låter det som en rolig vårtermin?

Innehåll

 

1. A Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

    • Du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

    • Du har ett kritiskt tänkande och kan självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om två olika uppgifter som vi kommer arbeta med.

 • Parafras av "Skriet"
 • Rutförstorning

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 

 • Korta presentationer
 • Goda exempel

 

3. BEDÖMNING.

 • Bedömning kommer ske kontinuerligt.

 

Exempel på redovisning:

 • Eleverna tillverkar alster som bedöms.

4. MÅLDIALOG

 • Sker kontinuerligt under lektioner.

Uppgifter

Matriser

Bl
Bild

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

E
C
A
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ...___... bildspråk
...enkelt....
...utvecklat...
...välutvecklat...
och ...___... genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
...delvis...
...relativt väl...
...väl...

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

E
C
A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett ...___... fungerande sätt och ...___... då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
...i huvudsak... ...prövar...
...relativt väl fungerande och varierat... ...prövar och omprövar...
...väl fungerande, varierande och idérikt... ...prövar och omprövar då systematiskt...
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett ...___... fungerande sätt.
... i huvudsak...
...relativt väl...
...väl...
Under arbetsprocessen...___.. .
...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt...
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt...
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt...