👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans

Skapad 2019-01-09 12:28 i Rättviksskolan Rättvik
Ett arbetsområde utifrån materialet i Religion (PULS) kapitel Att leva tillsammans.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera livsfrågor. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, över olika sätt att se på rätt och orätt, hur man kan stötta en medmänniska eller ett djur som verkar ledsen

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få möjlighet att lära dig några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Du ska få möjlighet att resonera kring vardagliga moraliska frågor, exempelvis jämställdhet, utanförskap och kränkning, men också resonera kring om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

 

Viktiga begrepp:

 • etik
 • moraliskt
 • jämställdhet
 • solidaritet
 • rätt
 • orätt
 • kränkning
 • utanförskap
 • lika/olika
 • identitet

Hur ska vi lära oss detta?

Genom samtal och diskussioner kring texter och filmer med olika moraliska frågor kommer du att få reflektera  kring hur du tänker och resonerar och hur andra kan tänka på ett annat sätt. Vi kommer också resonera kring varför vi ibland tänker så olika kring olika företeelser och att det alla gånger inte finns något givet "rätt" hur man resonerar.

Du kommer också att arbeta med moraliska frågor i forumspel och i några skrivuppgifter. 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att resonera om vardagliga moraliska frågor, t.ex.

 • vad som är rätt och orätt
 • jämställdhet
 • sexualitet och sexuell läggning
 • utanförskap
 • kränkning
 • hur bråk och konflikter uppstår och hur man kan göra för att lösa dem
 • om att alla människor är olika och att vi behöver lära oss att se saker och ting från andra människors synvinkel
 • hur kan man stötta  en kompis som verkar ledsen

 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer få möjlighet att visa vad du lärt dig genom:

 • samtal och diskussioner kring olika moraliska frågor 
 • skrivuppgifter
 • filmer
 • forumspel
 • ev. prov

Uppgifter

 • Livsfrågor- Meningen med livet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6