👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 3 "Den magiska dörren" ht-18 vt-19

Skapad 2019-01-09 12:31 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 3 Bild Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att få jobba som en författare och skriva en egen roman.

Innehåll

 Beskrivning av arbetsområdet

 

Under hösten och våren kommer ni att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Den magiska dörren". På vår skola har vi en dörr som alltid varit låst. Mats och Sonja har aldrig ägt någon nyckel till den. Det finns många lärare som berättat om att de hört konstiga ljud från dörren när de arbetat på plan 3. Vad kan de finnas bakom denna dörr?  Med utgångspunkt i detta mysterium kommer ni få skriva en egen roman som består av nio olika kapitel. Ni kommer även att få illustrera böckerna genom egna bilder. 

 

Vad ska jag som elev utveckla? 

 

Övergripande syftesmål: Genom undervisningen kommer du som elev att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

* Formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

* Skapa och bearbeta texter, själv och tillsammans med andra

* Anpassa språket efter mottagaren

* Kommunicera med bilder

 

Det innebär att du under detta arbetsområde kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* Skriva berättande text

*Hålla en röd tråd  i ditt skrivande

* Kunna ge respons

* Kunna ta respons

* Följa en beskrivning

* Skriva olika slags texter (dialog, beskrivningar, brev m.m.)

* Måla bilder för att illustrera dina texter

* Använda vanliga skrivregler (skiljetecken).

 

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Nedan anges  det kunskapsstoff som du kommer att möta under detta tema (se länkar till läroplanen)

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet kommer att innehålla. 
 • Du kommer, i de olika kapitlen,  att få träna på att skriva på olika sätt, t.ex. skriva brev, använda känsloord, göra miljöbeskrivningar och skriva dialoger). 
 • Varje kapitel ska illustreras med en passande bild
 • Du kommer att få såväl elev som lärarrespons på din text. Utifrån responsen kommer du att få bearbeta din text ytterligare. 
 • Du kommer även att få läsa en kamrats kapitel och ge respons på dennes text. 

 

Vi arbetar med varje kapitel 2 veckor ( ca 2*40 minuter + tid för bildframställning)

 

Bedömning (Kunskapskrav)

 

Under arbetsområdet kommer vi att bedöma på vilket sätt:_

du kan skriva berättande text 

du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande (med tydlig inledning, handling och avslutning)

du kan ge respons

du kan ta respons och bearbeta din text.

du kan följa en beskrivning för ditt skrivande

du kan skriva olika slags texter, t.ex. dialog, beskrivningar, brev

du kan illustrera din text med egna bilder

du kan använda vanliga skrivregler (skiljetecken, stava välbekanta ord).

 

Vi bedömer detta löpande (under arbetets gång) samt genom att du lämnar in samtliga kapitel för respons  och bedömning via Drive. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3