👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt vt 19

Skapad 2019-01-09 12:47 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi går till Trelleborgs bibliotek, bekantar oss med det och ni får med bibliotikarien och mig hjälp att välja en bok. Boken läser ni enligt ett lässchema och varje onsdag skriver du läslogg på lektionen.
Grundskola 7 Svenska
Vi läser en gemensam skönlitterär bok, arbetar med lässtrategier och för läslogg.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera, diskutera och skriva tränar du på att bearbeta, förstå, analysera och tolka det du läser. Du får dessutom träna på att förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Läsning 
 • Läslogg efter varje lektion
 • Språkutvecklande arbetssätt via lässtrategier
 • Läsflyt
 • Läsförståelse
 • Boksamtal

Bedömning

Bedömningsunderlaget kommer att vara det arbete som eleverna lämnar in i respektive läslogg. 

Bedömningen sker enligt matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 7-9

F
E
C
A
Läsförmåga
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

TALA

F
E
C
A
Samtala samt framföra åsikter
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Svenska som andraspråk bedömningsmatris åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Läsa
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande samt även om de som som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande samt även de som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Samtala och lyssna
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.