👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP HI VT19

Skapad 2019-01-09 13:02 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Människan blir jordbrukare samt antiken.

Innehåll

 

Historia

 

 

 

 

 

Forna civilisationer åk 7

 

 

 

Syfte

 

 

 

Genom undervisningen i historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmönster och utvecklingslinjer.

  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

  • Använda egna och andras historiska begrepp och perspektiv för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

 

 

 

Målet med undervisningen inom detta område är att du ska kunna:

 

 

 

  • Redogöra för några viktiga högkulturers framväxt och utveckling

  • Förstå antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid

  • Visa hur historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

 

 

När:  V.2-11. Information om läxor mm hittas på https://somedbirger.blogspot.com

 

 

 

 

 

Hur: Vår lärobok (4-17, 23-31, 67-77, 82-85 och 100-111), lektionsgenomgångar, diskussioner, film och grupparbete.

 

 

 

 

 

Redovisning och bedömning: Kunskap kommer att redovisas genom prov - 12/3 (B), 14/3 (A) - samt via en uppsats som ska handla om livet under antiken.