👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogiska planering VT2019 V. 3-10

Skapad 2019-01-09 13:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska ht 16
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetesområde läsa, skriva, lyssna, tala och samtala i olika sammahäng.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala,lyssna och samtala.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du kommer att lära dig  bockstäverna på ditt modersmål samt att läsa och förstår t.ex enkla bild texter.
 • Du ska berätta något  för dina kamrater/lärare.
 • Jamföra modersmålets bokstäver med svenska bokstäver.
 • Du kommer att lära dig att skriva enkla ord t.ex namne på olika kroppensdelar.
 • Du kommer att lyssna och förstå när någon annan berättar om sig själv.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta små gruppar med olika texter (att förstår och tolka texter).
 • Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.
 • Vi kommer att träna på att skriva enkla meningar,korta texter och namn på olika kroppsdelar.

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du.....

 • Berättar något för dina kamrater / lärare.
 • Kan uttala alla bokstäver samt enkla meningar.
 • Kan skillnaden mellan arabiska och svenska bokstäver.
 • Kan alla namn på kroppsdelar som vi har gått igenom.
 • delta i klassrumsdiskussioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3