👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogiska planering VT 2019 V :3:10

Skapad 2019-01-09 13:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa , skriva , tala ,lyssna och samtala i olika sammanhang .

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva , tala , lyssna och samtala

 

Konkretiserade mål för eleven.

. Du kommer att få lära dig bokstäverna på ditt modersmål samt läsa och förstå t.ex enkla bildtexter .

.Du ska berätta något för dina kamrater/ lärare.

. jämföra modersmålets bokstäver med Svenska bokstäver.

. DU kommer att  lyssna och förstå när någon annan berättar om sig själv mm.

. Du kommer att lära dig att skriva enkla ord t:ex namn på olika kroppsdelar.

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter(att förstå och tolka texter)
 • Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.
 • Vi kommer att träna på att skriva enkla meningar ,korta texter och namn på olika kroppsdelar .

.  .

 

 .

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du :

 

 

 • Du kan skillnaden mellan arabiska och svenska bokstäver.
 • Kan uttala alla bokstäver samt enkla meningar.
 • Berätta något för dina kamrater/ lärare.
 • Kan alla namn på kroppsdelar som vi har gått i genom.
 • Delta i klassrumsdiskutioner .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3