👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2019-01-09 13:08 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Vi i sv/sva arbetar med berättande texter.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska

I ämnet svenska/svenska som andraspråk arbetar vi med berättande texter och lär oss hur en fabel är uppbyggd. 

Innehåll

Förmågor

Du tränar på att utveckla din förmåga att

 • kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter syfte och mottagare
 • urskilja språkliga strukturer.

Centralt innehåll

Du lär dig strukturen på en berättande text, vad den innehåller, hur den är uppbyggnad och vilka språkliga drag den har. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans med texter för att lära oss om den berättande textens struktur, i form av fabeln, där syftet och de språkliga dragen synliggörs.

Vi kommer att göra olika övningar för att öva de delar som är typiska.

Vi övar på att skriva dialog.                                                                                            

Vi kommer titta på film och lyssna på olika fabler.                                                          

Vi kommer öva oss på att bedöma några berättande texter.

I slutet av området ska du skriva en egen berättande text i form av en fabel.

Kunskapsmål och bedömning

Under arbetets gång är du är aktiv på lektionerna - fokuserar på arbetet, skriver ner dina tankar och reflektioner, deltar i diskussioner och medverkar i textsamtalen.

Du ska kunna

 • skriva en inledning
 • organisera innehållet
 • skriva dialoger
 • använda rätt tempus (preteritum) och tidsord/sambandsord
 • variera och bygga ut meningarna
 • skriva en avslutning med sensmoral
 • planera och skriva en berättande text, en fabel, på egen hand.

 

Uppgifter

 • Berättande text - en fabel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6