👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP RE VT19

Skapad 2019-01-09 13:09 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Kristendomen, historia och idag.

Innehåll

 

Religion

 

 

 

 

 

Kristendom och nya religiösa rörelser åk 8

 

 

 

Syfte

 

 

 

Genom undervisningen i religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

  • Analysera kristendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna, och använda sina kunskaper för att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller samt reflektera över livsfrågor utifrån sin egen och andras identitet.

  • Analysera nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

  • Värdera källors relevans och trovärdighet.

  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 

 

 

Målet med undervisningen inom detta område är att du ska kunna:

 

 

 

  • Hur kristendomen uppstått, och dens historia i Sverige och världen.

  • Vilka heliga texter som finns inom kristendomen, och hur dessa används.

  • Kristendomens syn på hur världen skapats.

  • Hur kristendomen, och andra religiösa uttryck kan forma människors identiteter och livsstilar.

  • Vilka riter och högtider som finns inom kristendomen, och hur de skiljer sig mellan de tre stora grenarna; katolicism, ortodoxi samt protestantism, samt deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

 

 

 

 

När: V.2-8 Information om läxor mm hittas på https://somedbirger.blogspot.com

 

 

 

Hur: Vår lärobok, lektionsgenomgångar, diskussioner, film samt NT. Bibeln (Första Korintierbrevet) kommer att användas som underlag till en text om kristna värderingar som ni ska producera.

 

 

 

 

Redovisning och bedömning: Kunskap kommer att redovisas genom skrivuppgift. Det kommer också att bli ett skriftligt prov (Fre 22/2). Provet kommer att bygga på följande boksidor: 174-180, 186-188, 212-217, 222-225, 230-237 och 259-261.