👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, identitet och kärlek

Skapad 2019-01-09 13:12 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Biologi
Kroppen och knoppen, vad händer? Vad är pubertet? Hur kan kärlek kännas? Det och mycket annat ska vi ta reda på i temat pubertet.

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 2-5

 

Vi kommer att:

 • utgå ifrån två olika läroböcker: Utkik biologi samt Puls Människan.
 • läsa texter enskilt, i lärpar och gemensamt.
 • Vi ska se på filmer, läsa texter och ha diskussioner om ämnet.
 •  Vi kommer att ha en digital frågelåda, där du kan skriva in frågor och funderingar.
 • Ha mindfullness-övningar för att träna oss i att vara medvetna om nuet och för att öka vårt välbefinnande.
 • Få besök av skolsyster och kurator.

 

 

Filmer: 

sli: Pubertet, 14 min

 sli: Pirr! På väg att bli vuxen, 14 min

sli: Pirr! När kroppen växer, 14 min

sli: Pirr! Vara vän online, 14 min

sli: Pirr! Att känna kärlek, 14 min

sli: Pirr! Få nya intressen, 14 min

sli: Så här tänker jag: Vad gör mig till mig?, 4 min

 

 

               

   Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Vi kommer dessutom att ha ett skriftligt prov där du ska visa att du lärt dig organens namn och vilka funktioner de har..

 

Begreppslista

könsorgan, befruktning, reproduktion, fosterutveckling, förlossning, mens, pubertet, hormoner, sexualitet, identitet, jämställdhet, normer

 

Språkmål:

Kunna läsa sakprosa och sammanställa en faktatext utifrån två olika källor.

 

Matriser

Bi
Pubertet, identitet och kärlek

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Puberteten
Jag visar att jag kan några kännetecken om puberteten.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan några pubertet- kännetecken för flickor och pojkar.
Jag kan några pubertets- kännetecken för flickor och pojkar och något om varför det sker.
Jag kan flera pubertets- kännetecken för flickor och pojkar och varför det sker
Begrepp och resonemang
Jag resonerar och förklarar begreppen mens, målbrott, befruktning, identitet, normer och jämställdhet, sexualitet och relationer.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag resonerar och förklarar på ett enkelt sätt hur två av begreppen hänger ihop med puberteten och människokroppen.
Jag resonerar och förklarar på ett utvecklat sätt hur två av begreppen hänger ihop med puberteten och människokroppen.
Jag resonerar och förklarar på ett välutvecklat sätt hur två av begreppen hänger ihop med puberteten och människokroppen.
Könsdelar
Jag visar att jag kan namnge våra könsdelar.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan minst 3 könsdelar på vardera kön.
Jag kan minst 6 könsdelar på vardera kön.
Jag kan minst 9 könsdelar på vardera kön.
Använda information
Jag deltar i samtal och diskuterar olika uppgifter och texter.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
För samtal och diskussioner till viss del framåt.
För samtal och diskussioner framåt.
För samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem.