👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

rörelse och hälsa

Skapad 2019-01-09 13:23 i Förskolan Logården Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi har för avsikt att arbeta med rörelse en dag varannan vecka då vi har tillgång till förskolans största rum. Vi kommer att använda oss av diverse redskap för att stimulera barnens förmåga att åla, krypa, gå, springa och hoppa.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Yngre barn har ett naturligt behov av rörelse. Detta behov har vi för avsikt att utnyttja i en planerad aktivitet på fredagar.

 

 

SYFTE OCH MÅL

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Pedagogens syfte är att barnen ska ges möjlighet att stimulera sina grovmotoriska förmågor samt för att ha en rolig stund tillsammans med rörelseglädje.

METOD

 

Rörelse för de yngsta på förskolan. I lekhallen planerad aktivitet där barnen får möjlighet att utöva grundformerna i rörelse där åla och krypa är prioriterat rörelse.

Aktiviteten utförs varannan fredag då Kojan som grupp har tillgång till stora lekhallen.

I aktiviteten ingår det bland annat att åla under rep som är spända mellan bänk och vägg. Krypa genom en tunnel, hoppa på tjocka madrassen samt rulla på den tunna madrassen.

Vi som vuxna pedagoger i gruppen har för avsikt att inte bara leda aktiviteten utan även deltaga.

DOKUMENTATION

Vi kommer föra fortlöpande fotodokumentation som vi exponerar på avdelningen samt i de lärloggar som görs i unikum, både på gruppnivå samt individnivå. De barn som kan och vill återberätta kommer att få styra över vad som skrivs till varje inlägg.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur? Vi kommer att utvärdera efter minst två pass för att ge barnen och oss möjlighet att genomföra passen och på så sätt få rutin vad som ska göras och vad som förväntas av oss. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016