👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 7 ALGEBRA

Skapad 2019-01-09 13:37 i Vällingbyskolan Stockholm Grundskolor
Algebra åk 7
Grundskola 7 Matematik
När du jobbar med Algebra får du bla lära dig skillnaden på uttryck och ekvation samt lösa problem med hjälp av ekvationer.

Innehåll

PLANERING i åk 7    ALGEBRA                                    v. 2 – v. 7  2019

Vecka

Algebra

Sidor i boken

2

Likheter, uttryck, vad menas? Intro ALGEBRA

 

arbetsblad 4:1

arbetsblad 4:6  (4:7)

3

Variabler och uttryck + förenkla uttryck + tolka uttryck

Grön: 110-112 arbl. 4:4 – 4:5

Röd: 124-125

Blå: 120 -123

4

Ekvationer

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Grön: 106-107, 108-109,  113

Blå: 118-119

 

5

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

s.114 + spel

Diagnos s. 116-117

Röd: sid 128-131

6

Maries grupp

s. 106 – 112

Träningshäfte

7

Rep.

Prov: onsdag

 

 

 

 

Mål:

Mål: När du har arbetat med kapitlet ”Algebra” får du lära dig:

·         lösa ekvationer

·         lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

·         skilja mellan ett uttryck och en ekvation

·         tolka och beskriva uttryck med variabel

·         förenkla uttryck

·         att beskriva av ett mönster med hjälp av ett uttryck

·         förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

·          

Exempel på begrepp som behandlas i kapitlet:

Likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant, antagande, mönster

 

Algebra

Prov v. 7 onsdag

E-nivå

Blå 118 - 123

 

Grön 106 - 112

 

Diagnos 116 - 117 (1-8)

C-nivå

Grön kurs 113 - 114

 

Diagnos 116 - 117 (9-10)

 

Röd kurs 124 - 130 följande:

 

uppg 1-5

 

uppg 11-19

 

uppg 25-32

 

uppg 37-39

A-nivå

Alla sidor och uppgifter

 

Matematik-Tips: Bra platser att öva på nätet är: www.multiplication.com www.nomp.se

www.webbmatte.se

www.matteboken.se

 

Bedömning

Bedömningen fokuserar de olika kvalitativa nivåerna som finns uttryckta i kunskapskraven.

I kursplanen i matematik framhålls att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla fem förmågor.

Problemlösning (P): formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Begrepp (B): använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metod (M): välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Resonemang (R): föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation (K): använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.