👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - år 9, vt19: "Reading"

Skapad 2019-01-09 14:02 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
“Today a reader, tomorrow a leader.” – Margaret Fuller

Innehåll

1. Inledning

Under den kommande perioden ska du i engelskan arbeta med att läsa olika texter på temat ”short stories. Syftet är att du ska öka din läsförståelse, bygga på ditt ordförråd samt locka dig till vidare läsning. Kanske får du lust att ta dig an en lite längre skönlitterär bok på engelska…

 

De texter vi valt kommer vi att läsa tillsammans, i par eller i grupp. Vi kommer att arbeta med ord i texterna samt diskutera texternas innehåll. Parallellt med textläsningen kommer du att bygga på din ”ordlista” samt och skriva ”text och tanke”. Här är syftet att du ska bredda ditt ordförråd, samt reflektera och träna på att kommunicera i såväl tal som skrift.

 

2. Övergripande mål och riktlinjer

I Lgr 11:s ”Övergripande mål och riktlinjer” har vi valt att särskilt lyfta fram följande:

* … kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

 

3. Syfte/förmågor

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna under detta arbetsområde sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

* förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

 

4. Metod/innehåll

Textläsningen och orden du samlar i din ”English words” tränas även hemma. I slutet av perioden kommer vi att ha en kunskapskoll (diagnos 2) och du får chans att visa vad du lärt digJ

 

5. Tidsperiod: Vecka 2-6

v. 2

torsdag: Genomgång av LPP samt FÖRTEST: ordkunskapsdiagnos 1.

__________________________________________________________________________________

v. 3-5

VARJE MÅNDAG:

1. Introduktion av veckans text.

2. Gemensam läsning i par och understrykning av svåra ord = samla och träna på ord.

3. Skriv: ”Text & tanke”

4. Samtala om text

 

VARJE TORSDAG:

Gemensam textläsning och ordgenomgång i mentorsgrupp.

v. 3 TEXT 1 - Gemensam textläsning och ordgenomgång i grupp.

v. 4 TEXT 2 - Gemensam textläsning och ordgenomgång i grupp.

v. 5 TEXT 3 - Gemensam textläsning och ordgenomgång i grupp.

_________________________________________________________________________________

v. 6

måndag: PROV: ordkunskapsdiagnos 2.  

torsdag: Gemensam skrivuppgift och övning inför nästa LPP (om skrivprocessen).

fredag: Deadline för publicering av din ”ordlista” och ”text & tanke”.

 

6. Bedömning

Enligt matris i UNIKUM

 

Uppgifter

  • EN: Texter till LPP:n Reading hittar du här!

  • EN: Texterna till LPP:n Reading hittar du här!

  • EN: Reading - förtest ordkunskap

  • EN: Reading - PROV ordkunskap

  • EN: Reading - PUBLICERA "Text och tanke"

  • EN: Texter till LPP:n "Reading" hittar du här!