👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska VT 2019 arabiska pedagogisk planering Modersmå ,vecka 3-10

Skapad 2019-01-09 14:03 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, lyssna, tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra muntligt presentation om t.ex. familj, intresse..

Att lära dig namn på olika kroppsdelar.

Att kunna läsa och skriva om olika texter.

Att berätta något för dina kamrater/lärare.

Att kunna använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion.

Att ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv till olika motagare.

Vi kommer att läsa valda sagor och texter, diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord.

Vi kommer att öva  namn på olika kroppsdelar.

Vi kommer att arbeta med meningsbyggnad och stavningsregler.

Eleven har uppnått målen när...

Du ska kunna presentera dig själv t.ex. din familj, intresse.

Du ska delta i klassrumsdiskussioner.

Du ska välja en text och sammanfatta innehållet muntligt och skriftligt.

Du ska läsa olika texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6