👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Pedagogiska planering VT 2019 , Vecka : 3:10

Skapad 2019-01-09 14:03 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska 2016
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva , lyssna , tala och samtala

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva , tala , lyssna och samtala

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra en muntlig presentation om t.ex. familj,  intresse.

Att kunna läsa och skriva om olika texter .

Att berätta något för dina kamrater / lärare.

Att lära dig namn på olika kroppsdelar.

Att kunna använda de vanligaste reglerna för stavning, menningsbyggnad och interpunktion .

Att ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivande. 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv till olika mottagare .

Vi kommer att läsa valda sagor och texter, diskutera innehållet , förklara nya begrepp och ord .

Vi kommer att öva  namn på olika kroppsdelar.

Vi kommer att arbeta med menningsbyggnad och stavnningsregler.

Eleven har uppnått målen när...

Du ska kunna presentera dig själv t.ex. din familj, intresse.

Du ska delta i klassrum diskutioner .

Du ska välja en text  och sammmanfätta innhålet muntligt och skriftligt .

Du kan läsa olika texter .

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6