👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Mein Zuhause

Skapad 2019-01-09 14:04 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Kapitel 1 Bienvenue Per Kapitel 2 Vol à destination de Lyon
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta kapitel arbetar du med ord och uttryck som har med boende att göra samt olika hushållsgöromål. Du lär dig också att böja de modala hjälpverben i presens.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 Se nedan

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer du att kunna: 

 • läsa och förstå när någon berättar om olika sätt att bo
 • berätta om hur du bor
 • orden för de vanligaste möblerna
 • berätta om olika hushållssysslor
 • förstå och tillämpa den grammatik vi arbetar med:
  • böja de modala hjälpverben i presens

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar att du kan genom att vara muntligt aktiv och svara på frågor.

Under detta arbetsområde kommer jag framför allt att bedöma:

din förmåga att kommunicera i tal - när du samtalar om hur du bor och olika hushållssysslor. Rundfrågning i klassen och ett kortspel.

din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk - hörförståelseövningar, sånger och kommunikativa övningar

din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter -  läsa och förstå kapiteltexterna, tolka sångtexterna med hjälp av frågor och läsa en instruktion och utifrån den lösa en uppgift

din förmåga att förstå och tillämpa grammatiska regler - böja de modala hjälpverben och kunna använda dem, känna till hur ordföljden blir 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med läroboken Alles Deutsch 8, kapitel 3 Mein Zuhause s. 24-41 i textboken och kapitel 3  s.48-62 i övningsboken. Vi läser och lyssnar på olika texter. Vi jobbar med ord, uttryck och hela meningar. I övningsboken finns olika uppgifter där ni tränar in uttryck och grammatiska moment. Vi tränar också hörförståelse genom att göra olika hörövningar. Vi övar den kommunikativa förmågan i olika övningar.
Ni jobbar ibland enskilt och ibland i par.

Utvärdering

Ni utvärderar er arbetsinsats genom att skriva ner era reflektioner efter avslutat arbetsområde.
Jag kommer att fylla i matrisen och eventuellt skriva en kommentar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

E
C
A
Förstå tal
,
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
Förstå text
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
,
Området har innehållit kunskapskravet
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
.
Området har innehållit kunskapskravet
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Området har innehållit kunskapskravet
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
Området har innehållit kunskapskravet
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Området har innehållit kunskapskravet
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Området har innehållit kunskapskravet
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Området har innehållit kunskapskravet
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.