👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Matematik År 7

Skapad 2019-01-09 14:04 i Vällingbyskolan Stockholm Grundskolor
Planering algebra åk 7
Grundskola F – 7 Matematik
Under veckorna 2-7 kommer vi att arbeta med algebra: Förenkla uttrycket Ställa upp ett uttryck Tolka uttrycket Beräkna uttryckets värde Lösa ekvationer

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

När du har arbetat med kapitlet ”Algebra” får du lära dig:

 • lösa ekvationer

 • lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation

 • tolka och beskriva uttryck med variabel

 • förenkla uttryck

 • att beskriva av ett mönster med hjälp av ett uttryck

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 • Skillnaden mellan algebraiskt uttryck och ekvation

           Ekvation

       

Vad gör man?    

Löser ekvationen och       

 får:                                                                                

        Algebraiskt uttryck

Vad gör man?    

Förenklar uttrycket: 3x+7

 (Man får enklare uttryck)

Man kan:

förenkla uttrycket

ställa upp ett uttryck

tolka uttrycket

beräkna uttryckets värde

 

Exempel på begrepp som behandlas i kapitlet:

 

        Likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant, antagande, mönster

Hur ska vi arbeta?

  • Vi kommer ha genomgångar 
  • Vi kommer arbeta enskilt, i par och i grupp
  • Vi kommer ha gruppdiskussioner
  • Vi kommer ha problemlösningar i grupp som redovisas
  • Filmer och hemsidor där begrepp och uppgifter förklaras och visas
  • Läxförhör där vi kan se om alla ligger i fas
  • Modelltänkande med konkret material som askar och tändstickor som tydliggör ekvationer och uttryck
  • Prov och repetition inför dessa med extramaterial som arbetsblad

    


Planering Matematik År 7

 

Vecka

Algebra

Sidor i boken

2

Introlektion

Variabler och uttryck

Förenkla uttryck, tolka uttryck, ställa upp ett uttryck

 

 

Grön: 112, 110, 111

Blå:     120,121, 122

Röd: 124, 125

3

Likheter, ekvationer

Grön: 106-109

Blå: 118, 119

 

4

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

s.113-115

Röd: sid 128-131

5

Diagnos

Mönster

 

 116, 117

Sid. 126, 127

6

Repetition, blå/röd kurs

 

7

Repetition

Prov på Onsdag

 

Mål:

Mål: När du har arbetat med kapitlet ”Algebra” får du lära dig:

 

·         lösa ekvationer

·         lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

·         skilja mellan ett uttryck och en ekvation

·         tolka och beskriva uttryck med variabel

·         förenkla uttryck

·         att beskriva av ett mönster med hjälp av ett uttryck

·         förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Exempel på begrepp som behandlas i kapitlet:

Likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant, antagande, mönster

 

Algebra

Prov vecka 7 onsdag

E-nivå

Blå 118 - 123

 

Grön 106 - 112

 

Diagnos 116 - 117 (1-8)

C-nivå

Grön kurs 113 - 114

 

Diagnos 116 - 117 (9-10)

 

Röd kurs 124 - 130 följande:

 

uppg 1-5

 

uppg 11-19

 

uppg 25-32

 

uppg 37-39

A-nivå

Alla sidor och uppgifter

 

Matematik-Tips

Bra platser att öva på nätet är: plugghjälp:

www.webbmatte.se

www.matteboken.se

 

Bedömning

Bedömningen fokuserar de olika kvalitativa nivåerna som finns uttryckta i kunskapskraven.

I kursplanen i matematik framhålls att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla fem förmågor.

Problemlösning (P): formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Begrepp (B): använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metod (M): välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Resonemang (R): föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation (K): använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6