Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning

Skapad 2019-01-09 14:13 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa en spännande helklassbok. Samtala om boken och träna för att bli en bättre läsare.

Innehåll

  

   Pedagogisk planering litteraturläsning svenska        

 

Detta ska du lära dig:

 • läsa romanen högt på lektionerna
 • föra boksamtal
 • jobba med läsförståelsestrategier
 • skriva en nyhetsartikel
 • skillnaden mellan bok och film
 • boksamtal

 Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • träna på högläsning
 • träna på boksamtal
 • träna på att använda strategier för att öka läsförståelsen
 • se skillnaden mellan bok och film
 • skriva en jämförande text om film vs bok

 Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • visa att läsa högt med flyt
 • visa att du läst läxan hemma genom att delta i diskussioner
 • visa att du kan föra ett boksamtal
 • visa att du förstår texten och kan se beskriva skillnaden mellan film och bok
 • visa att du kan skriva en jämförande text
 • genomföra en kamratbedömning

 

Följande kunskapskrav kommer jag att bedöma:

Hur väl du kan:

 • läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
 • göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • dra slutsatser hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
 • skriva olika texter med språklig variation
 • beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk
 • ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons

 

Uppgifter

 • Jämförande skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska

Förmågor som ska bedömas

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: