Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering år 8 period 3 Geometri

Skapad 2019-01-09 14:15 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Planering för arbetet med Geometri vecka 2-11 du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

 

 • Cirkelns omkrets och area

 • beräkningar av area och volym av tredimensionella objekt

 • Enheter och enhetsbyten

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objektBegrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Medelpunkt, radie, diameter, pi, omkrets, area, enheter, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, dimension,

 

geometrisk kropp, kub, rätblock,cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, begränsningsyta, mantelyta, sfär, volym

 

Filmer

 

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering:

https://docs.google.com/document/d/1NB5EoW2BNdn7DSNyR5jW_VqcWVH9Hm4gKEfukI6g2hQ/edit?usp=sharing

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: