👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-01-09 14:16 i Centralskolan Tierp
Storyline om rymden
Grundskola 1 Bild Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Ett storyline-arbete kring rymden.

Innehåll

Ämne: NO, Bild och SV 
Arbetsområde: Rymden

Solen, månen och stjärnorna ser du nästan varje dag, men har du funderat över vad de är och om de är viktiga för oss här på jorden? Rymdvarelsen "Bing" tar oss med på en spännande resa ut i rymden!

 

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • kunna berätta hur jorden, solen och månen rör sig

 • känna till vad en stjärnbild är

 • läsa kortare faktatexter med förståelse
 • skriva en enkel faktatext

 • använda naturvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang
 • söka information med hjälp av iPad, faktatexter eller böcker

 • göra en muntlig presentation inför klassen

 • framställa bilder och konstruktioner med hjälp av olika material och olika tekniker

 

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...

 

-med hjälpmedel (föremål som representerar solen, jorden och månen) visa/beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.

-känna till vad en stjärnbild är

-läsa och förstå korta faktatexter om solen och månen

-planera och skriva en faktatext med ett tydligt innehåll (till exempel om "solen")

-muntligt kunna använda dig av olika "expertord" som ingår i vårt tema (t ex galax, planeter, måne och sol)

-söka information om en planet med hjälp av iPad, faktatexter eller böcker

-muntligt presentera fakta om en planet tillsammans med en liten grupp klasskamrater

- skapa olika bilder och en modell av en rymdraket med hjälp av olika material och tekniker

 

Expertord:

rymden, stjärnor, måne, faser, sol, galax, Vintergatan, galax, fullmåne, halvmåne, nymåne, stjärnbilder, solsystem, teleskop, ljusår, planeter

 

Nyckelfrågor:

Hur tror du att det ser ut i rymden?

Vad är solen?

Vad är stjärnbilder?

Vad är månen?

Vad vet vi om jorden?

Vad behöver vi för att kunna leva? 

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.

 • Läsa brev från rymdvarelsen "Bing" och söka svar på hans frågor och funderingar.
 • Arbeta med att göra er medvetna om och få en förståelse för skillnaden mellan det vetenskapliga och andra sätt att se på solen, jorden och stjärnhimlen. Hur trodde och tänkte man förr i tiden?

 • Skapa många tillfällen då ni får diskutera, fundera och tänka kring olika frågor som handlar om rymden.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.

 • Studera månens faser på olika bilder och i verkligheten (frivillig läxa).

 • Studera stjärnhimlen och olika stjärnbilder.

 • Skriva faktatexter både tillsammans och enskilt. 

 • Skapa rika tillfällen att rita, beskriva och förklara.

 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

 • Arbeta med olika bilduppgifter som t ex att måla en galax med tandborste och färg, skapa en rymdraket av olika material mm.

 • I smågrupper söka information och muntligt presentera ett arbete om en planet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3