👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter och skala

Skapad 2019-01-09 14:20 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med vanliga enheter som hör till vikt, volym och längd. Vi arbetar även med skala, tid och hastighet.
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du att lära dig mer om enheter och skala.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska kunna när arbetsområdet är avslutat.

 • Uppskatta och jämföra olika föremåls vikt
 • Uppskatta och jämföra olika föremåls volym
 • Mäta och ange olika föremåls, vikt och volym i olika enheter
 • Växla mellan olika viktenheter
 • Växla mellan olika volymenheter
 • jämföra vikt-volym för olika ämnen
 • Vad jämförpriset är
 • Göra förminskningar samt förstoringar i en viss skala.

 

Planering

Vecka 2. a) Praktiska arbete med längd i klassen

               b) Att jobba med materialen som finns i class room sid. 59, 60, 65 - 68

Vecka 3. Vikt enheter sid. 78, 81 - 84, 86 - 88

Vecka 4. jämförpris sid. 89 -101

Vecka 5. Skala 

Vecka 6. Repetition och prov.

 

Bedömning

- Jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter

- jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter

- Kunna jämförpriset - vad 1 kilogram eller 1 liter av en vara kostar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6