👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1500-talet och Gustav Vasa

Skapad 2019-01-09 14:26 i Riala skola Norrtälje
Detta arbetet kommer att handla om Gustav Vasa och hans söner och hur det var i Sverige på 1500-talet. Vi kommer också att arbeta en del med andra betydelsefulla personer runt om i världen under den här tiden.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Varför åker vi vasaloppet, varför firar vi Sverige nationaldag 6 juni.....En gång i tiden jagades en adelsman runt i Sverige. Han var på flykt från danskarna och fick vara med om en massa spännande äventyr, han utropades till kung och beskrevs som hård och rättvis.. Vilka andra betydelsefulla personer verkade ute i världen under den här tiden?

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

 • Eleverna ska veta något om hur man levde på 1500-talet och vad som hände då.
 • Veta vem Gustav Vasa var, hur han levde, regerade och hur han påverkat vår historia.
 • Lära sig hur de nordiska staterna bildades.
 • Kunna använda sin kunskap om människors levnadsvillkor och värderingar då och fämföra med hur det är idag.
 • Föra enkla resonemang kring samhället och människors levnadsvillkor
 • Kristendomens införande i Norden.
 • Tidsbegrepp - Vikingatiden, Medeltiden och dess betydelse.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

-Leta 5 fakta om Vasatiden och skapa en förförståelse. Söka fakta på datorn och i böcker.

-Läsa i "Boken om historia" och arbeta med text och frågor.

-Titta på film, och göra egna anteckningar

-Lyssna på genomgångar.

-Dramatisera livet på 1500-talet i små teatergrupper. (Bedömas)

-Avslutningsvis sammanfatta 1500- talet med en Kahoot. (Bedömas)

- Jämföra historien med hur det är att leva idag genom tankekarta och diskussioner. (Grupp)

 

Vad som kommer att bedömas:

-Dina kunskaper genom att titta på dina 5 fakta och lyssna på när du samtalar och berättar om dem.

-Din förmåga att kunna använda dig av dina kunskaper och jämföra levnadsvillkor med idag för att se likheter och skillnader.

-Din förmåga att föra resonemang om orsaker till vilka värderingar man hade och hur samhället har förändrats.

-Din förmåga att kunna berätta och dramatisera om hur man levde under 1500-talet vem Gustav Vasa var som viktiga händelser under denna tidsperiod.

- Din faktakunskap

Uppgifter

 • 5 fakta om Gustav Vasa och Vasatiden

 • Film om Stockholms blodbad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Historia åk 4-6

Kriterier

Klicka för att redigera
Klicka för att redigera
Klicka för att redigera
Klicka för att redigera
Fakta:
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa..
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del belägga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.