👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia, åk 2 vt 2019

Skapad 2019-01-09 14:26 i Fyllingeskolan Halmstad
Undervisning inom SO för att utveckla intresse inom områdena: "hemortens historia", "centrala samhällsfunktioner" och "yrken och verksamheter i närområdet".
Grundskola 2 SO (år 1-3)
"Hemortens historia"

Innehåll

Mål

Eleven ska utveckla sin förmåga att:
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Målet denna termin är att eleven ska:
* känna till några byggnader och konstverk på hemorten.
* känna till en viss del av Halmstads historia och hur människor levde.
* känna till en viss del av Fyllinges historia och hur människor levde.

 

Undervisning

Detta gör vi genom att:
* göra en stadsvandring i Halmstad city.
* göra en vandring och undersöka de historiska platserna i Fyllinge.
* forska om och skriva en kortare bok om Halmstads historia.
* söka information om Halmstads och Fyllinges historia.
* se film om hemortens historia.

 

Bedömning

Detta visar du genom att:
* Jag kan nämna minst tre viktiga händelser ur Halmstads historia och kan berätta om dem..
* Jag känner till några byggnader t.ex. S:t Nikolai kyrka, Halmstads slott och Norre Port.
* Jag kan berätta om Fyllinges historia och hur människor levde.
* Jag kan samtala kring en tidslinje.

 

Planering

v. 1 - Introduktion, mål, tidslinje,1200-talet (Film - Erik)

v. 2 - 1300-talet (Film - Elsa)

v. 3 - 1400-talet

v. 4 - 1500-talet (Film - Algot)

v. 5 - 1600-talet (Film - Torben)

v. 6 - 1600-talet + Fyllingevandring

v. 7 - 1700-talet (Film - Anna)

v. 8 - 1800- och 1900-talet (Film - Jöns, Charlotta, Elisabeth, Peter)

v. 9 - Byggnader - forska

v. 10 - Byggnader -forska + träna på presentation

v. 11 - Stadsvandring

v. 12 - Test, utvärdering och avslutning

 

Till varje århundrade:

- läraren läser/berättar

- vi tittar ev. på film (Youtube - Halmstads historia)

- vi skriver faktatexter och klistrar in bilder

- vi klistrar in bild på tidslinjen

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
    SO  1-3
  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
    SO  1-3