Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta konstruktioner - brobygge

Skapad 2019-01-09 14:31 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
I detta arbetsområde kommer vi att samtala och skriva om hållbara konstruktioner och olika material för att bygga dessa. Du kommer även att ingå i en grupp som konstruerar en modellbro.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

- Mattias håller genomgångar om hållfasthet. Utifrån dessa genomgångar har du två uppgifter att lösa.

1. Du kommer att ta reda på information om en känd bro, vilken brotyp det är och vilket material den är uppbyggd av. Denna information samlar du först i en tankekarta som lämnas in till Mattias. Därefter skriver du en faktatext utifrån en mall som finns i Classroom. 

2. I mindre grupper kommer ni att få en uppgift som handlar om att konstruera ett hållfast bygge i form av en bro som består av glasspinnar, sugrör, snöre, tejp och lim. I gruppen gör ni först en ritning, därefter testar ni olika material som är grunden till er konstruktion. Arbetsbeskrivning

Detta kommer vi att bedöma:

- Din förmåga att hitta och förklara tekniska lösningar i ert brobygge

- På vilket sätt du förklarar problem som uppstår under arbetets gång och hur man skulle kunna lösa dessa

- Din förmåga att använda rätt teknikbegrepp i rätt sammanhang

- Hur du funderar över och förklarar vad en viss typ av bro och materialet i denna kan ha för betydelse för samhället och miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: