Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 5

Skapad 2019-01-09 14:45 i Nyhamre skola F-6 Bollnäs
Vi introducerar decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Varför kan vi inte bara använda oss av heltal? Varför är det praktiskt att ibland tala om delar av de hela talen, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Tal och decimaltal

Vi kommer under 4-5 veckor att arbeta med decimaltal. Vi ska lära oss vad decimaltal är, veta hur mycket siffran i talet är värd och att skriva och ordna decimaltal efter storlek. Vi ska även addera och subtrahera decimaltal.

Syfte:

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

Centralt innehåll: 

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

 

Detta ska du kunna: 

Du ska lära dig vad ett decimaltal och "en hel" innebär. 

Du ska kunna skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.

Du ska kunna skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.

Du ska kunna storleksordna decimaltal.

Du ska lära dig att addera och subtrahera enkla decimaltal.

Du ska kunna begrepp som en hel, decimaltal, decimaltecken, tiondel och hundradel, 

Arbetssätt/ Undervisningen kommer att bestå av:

  • aktiviteter med laborativt material (centimo)
  • gemensamma genomgångar
  • färdighetsträning med utvalda övningar i MatteBorgen 5A samt arbetsblad 
  • problemlösning enl. EPA
  • mattediskussioner och spel (både i stor och liten grupp)
  • formulera och lösa egna och kamraters uppgifter/problem
  • Diagnos 

Detta kommer vi att bedöma

Elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevens förmåga att föra och följa matematiska resonemang vid genomgångar och i samtal/ diskussioner.

Elevens förmåga att redovisa sina matematiska beräkningar både muntligt och skriftligt.

Matriser

Ma
Decimaltal skolår 5

Decimaltal

Påbörjat
På god väg
Kan
Kan skriva dm som tiondelar och cm som hundradelar av en meter
Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Storleksordna decimaltal
Addera och subtrahera enkla decimaltal

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: