👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Känslor grundskola 2019

Skapad 2019-01-09 14:46 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3)

Innehåll

Konkreta mål

- Du är med och samtalar i grupp.

- Du är med och lyssna när andra berättar något.

- Du medverkar i drama.

- Du ska kunna sätta ord på egna och andras känslor.

- Du ska kunna avläsa känslor i ansiktsuttryck och kroppsspråk.

- Du ska förstå och kunna pröva att uttrycka egna tankar och åsikter och inta ett annat barns perspektiv.

 

Du kommer att visa att du kan genom att

- delta i samtal

- svara på frågor

- uttrycka egna tankar och känslor

- ge exempel på någon bra strategi för att reglera känslor.

- ge exempel på vardagliga sociala spelregler.

 

Arbetssätt

- filmen insidan ut

- texter

- Evas känslokoll

- bildserier

-samvetsfrågor

- arbetsmaterialet" vem är jag" kapitel känslor

- känslokort

- drama

- kiva arbetmaterial

- charader

- bild måla till musik, kollage med känslor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3